Trang sức đá quý. Trang sức đá hợp mệnh. Mỗi sản phẩm đều có chi tiết về chủng loại kích cỡ đá quý, và trọng lượng vàng.
Shop có nhận chế tác trang sức đá quý theo yêu cầu riêng.
ĐC: 630 Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Hà Nội. Tel: 04.3564 3260